Turn your worries into prayers.

When something bad happens, our first nature is to worry for the worst. Although we are aware that worrying cannot help the situation, we still do it. May we find the courage to convert our worries into prayers. The moment you heard a bad news, pray. Whether the news has a direct effect on you or not, and whether it involves people you know or not, pray. Pray.

These days, a lot of tragedy has been happening in the different parts of the world. How fortunate everyone who’s not there. May all these fortunate people pray for those who are on those places captivated by wars and by heartless people. Let us pray for the safety of the humanity. Let’s pray that the roots of all wars may be cut down and the wars be completely ended.

Dear Lord,

In the midst of all these bad things that are happening in the world, may we find you and your mercy and your love for your people. Please take care of your children. Heal our hearts, especially those who are causing the wars and those who are losing their faith during these dark hours of their lives. Lord, take away all the hatred and pains, and please replace them with love and compassion.

May all the bad things end and may peace finally arise in our world. Lord, forgive us all for our sins and please grant us the grace of the Holy Spirit to guide us in our everyday lives. May we always think what’s good for everyone, and not only for ourselves. Use us to encourage our brothers and sisters to be kind to one another and use us to be the messengers of your word and your unconditional love.

Thank you, Lord, for not abandoning us especially during these times. Thank you for listening to us as we turn our worries into prayers. Thank you for holding our hands when we seem to have no one else and nothing else to hold on to. We love you, Oh Lord. But, we know that our love for you cannot be compared to your love for us which is bigger than the world and surely, bigger that all of these unfortunate events.

Light up our hearts, Oh Lord, and fill them with courage, with strength, with hope, with love and compassion, and with utmost faith in you. 

All these we pray in the name of Jesus Christ, your son. Amen.

Don’t worry about anything, but in all your prayers ask God for what you need, always asking him with a thankful heart. (Philippians 4:6)

I wish I can hug you.

I wish I can hug you.

So that you may stop trembling.

I wish I can whisper into your ears,

“It’s okay.”

I wish I can comfort you.

Though I may not understand it fully,

I know that you are in pain.

Dear Earth, I know you’re stressed. Like us, people living around you, you also experience difficult circumstances. You experience abrupt changes in temperature ever so often; you’re probably experiencing things that you haven’t known before. Sorry. Sorry for I understand that it could be our fault. We destroy you.

I can almost hear your cries.

I can almost feel how exhausted you are…

How you’d like to collapse…

How you simply want to release all the weight…

How you wanted to give up.

But please, do not.

I love you. Many of us love you. Although it’s true that a lot of us chooses to hurt you, rather than take care of you. I know you’re tired of taking care of us, of looking after us despite us, not being able to do the same. I’m sorry. I’m sorry we cause you a lot of troubles and a lot of damages. I’m sorry that you’re beyond repair. I’m sorry that you’ve lost most of your beauty.

Will it be too much to ask you

To be strong…

To remain strong

For all of us?

We get scared when you shake, Earth. I know it means a lot of us may get gurt. It also means that we’re about to lose our precious possessions. You’ve been protecting us for so long, I do know that. But, we have nothing else to cling onto but you. So please, please be strong…for us.

I wish I could hug you.

I wish I could stop you from trembling.

I wish I could promise you that everything will be better soon.

I wish I could caress you and wipe your tears.

I wish I could convince you to be strong…

And to stop shaking.

I wish that you won’t ever give up on us…

And for us.

Sulat at Dasal

Kung isa kang Katoliko at nagsimba ka ngayon (Feb. 5, 2017), marahil at binasa ng pari sa inyo ang sulat mula sa mga arsobispo ng Pilipinas. Itong sulat na ito ay isang apela para sa lahat ng Pilipinong Katoliko o Kristiyano na makialam. Huwag raw nating ipagsawalang bahala ang pagdami ng mga napapatay na mahihirap (na hindi rin naman napatunayang may sala) sa kampanya ng gobyerno kontra droga.

Naiwan sa akin ang mga panghuling salita sa sulat na iyon. Ang sabi, dapat nating pahalagahan ang buhay-ang buhay natin at ang buhay ng iba. Pahalagahan natin ang buhay natin sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na makakasama sa atin gaya ng ipinagbabawal na gamot at ano pa mang masamang bisyo. Pahalagahan natin ang buhay ng iba, huwag nating isipin na porket masama sila o may nagawa silang masama, nararapat na silang mawala.

Pahalagahan natin ang buhay sapagkat ito ay bigay ng Diyos, mula ito sa kaniyang pagmamahal sa atin. Dapat nating gamitin ang buhay na ibinigay sa atin sa tamang paraan. At dapat tayong magpasalamat sa buhay na ito.

Bilang tugon sa apela ng mga pari at matatataas na tagapalingkod ng simbahan, nais kong magsulat ng isang dasal dito. Ito ay dasal na mula sa akin puso, dasal na puno ng pag-asa.

Panginoon,

Salamat po sa aming buhay. Salamat sa bawat araw na ipinagkakaloob ninyo sa amin, mga araw na puno ng oportunidad-oportunidad na maging masaya, makatulong sa kapwa, magmahal, magsilbing liwanag sa madidilim na bahagi ng mundo, at maging alagad mo, Panginoon, sa kung anumang misyon na italaga mo para sa amin. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at inyong pagpapapala lalo na po sa inyong walang hanggang pagmamahal.

Kami po ngayo’y nagdarasal upang hilingin din na sana po’y bigyang lunas ninyo ang bawat sakit na dinaranas ng aming bayang Pilipinas. Gamutin po ninyo ang kriminalidad, ang katiwalian, ang hindi pagkakaisa, at ang kahirapan. Panginoon, hagkan ninyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Nawa’y humupa ang aming mga masasakit na nadarama, na sanhi o bunga ng mga karamdaman ng aming bayan.

Sana po’y wala nang buhay ang mawala. Sana po’y matuto kaming mas pahalagahan ang aming buhay. Kasama ng pag-asa namin ng mas magandang buhay, nawa’y huwag kaming makakalimot na tumingala sa inyo at magpasalamat para sa lahat ng bagay na pinagkakaloob ninyo sa amin. Nawa’y palagi po naming makita kung gaano kami kapalad kahit sa pamamagitan ng mga simpleng bagay lamang. Nawa’y palagi naming maramdaman ang pagmamahal mo, Panginoon.

Gabayan ninyo rin po sana kami sa araw-araw. Panatilihin ninyo po sanang busilak ang aming mga puso. Ilayo n’yo po kami sa tukso at bigyan n’yo rin po kami ng kalakasan at katatagan upang manatili sa mabuting landas kahit marami na sa amin ang mga naliligaw, oh, Panginoon. Ituwid n’yo po sana itong mga naliligaw naming kababayan. Nawa’y makita naming lahat ang liwanag tungo sa kabutihan, sa tunay na pagbabago.

Panginoon, salamat po. Dinggin n’yo po sana ang mga hiling ng aming mga puso.

Amen.