Sulat at Dasal

Kung isa kang Katoliko at nagsimba ka ngayon (Feb. 5, 2017), marahil at binasa ng pari sa inyo ang sulat mula sa mga arsobispo ng Pilipinas. Itong sulat na ito ay isang apela para sa lahat ng Pilipinong Katoliko o Kristiyano na makialam. Huwag raw nating ipagsawalang bahala ang pagdami ng mga napapatay na mahihirap (na hindi rin naman napatunayang may sala) sa kampanya ng gobyerno kontra droga.

Naiwan sa akin ang mga panghuling salita sa sulat na iyon. Ang sabi, dapat nating pahalagahan ang buhay-ang buhay natin at ang buhay ng iba. Pahalagahan natin ang buhay natin sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na makakasama sa atin gaya ng ipinagbabawal na gamot at ano pa mang masamang bisyo. Pahalagahan natin ang buhay ng iba, huwag nating isipin na porket masama sila o may nagawa silang masama, nararapat na silang mawala.

Pahalagahan natin ang buhay sapagkat ito ay bigay ng Diyos, mula ito sa kaniyang pagmamahal sa atin. Dapat nating gamitin ang buhay na ibinigay sa atin sa tamang paraan. At dapat tayong magpasalamat sa buhay na ito.

Bilang tugon sa apela ng mga pari at matatataas na tagapalingkod ng simbahan, nais kong magsulat ng isang dasal dito. Ito ay dasal na mula sa akin puso, dasal na puno ng pag-asa.

Panginoon,

Salamat po sa aming buhay. Salamat sa bawat araw na ipinagkakaloob ninyo sa amin, mga araw na puno ng oportunidad-oportunidad na maging masaya, makatulong sa kapwa, magmahal, magsilbing liwanag sa madidilim na bahagi ng mundo, at maging alagad mo, Panginoon, sa kung anumang misyon na italaga mo para sa amin. Salamat po sa lahat ng mga biyaya at inyong pagpapapala lalo na po sa inyong walang hanggang pagmamahal.

Kami po ngayo’y nagdarasal upang hilingin din na sana po’y bigyang lunas ninyo ang bawat sakit na dinaranas ng aming bayang Pilipinas. Gamutin po ninyo ang kriminalidad, ang katiwalian, ang hindi pagkakaisa, at ang kahirapan. Panginoon, hagkan ninyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Nawa’y humupa ang aming mga masasakit na nadarama, na sanhi o bunga ng mga karamdaman ng aming bayan.

Sana po’y wala nang buhay ang mawala. Sana po’y matuto kaming mas pahalagahan ang aming buhay. Kasama ng pag-asa namin ng mas magandang buhay, nawa’y huwag kaming makakalimot na tumingala sa inyo at magpasalamat para sa lahat ng bagay na pinagkakaloob ninyo sa amin. Nawa’y palagi po naming makita kung gaano kami kapalad kahit sa pamamagitan ng mga simpleng bagay lamang. Nawa’y palagi naming maramdaman ang pagmamahal mo, Panginoon.

Gabayan ninyo rin po sana kami sa araw-araw. Panatilihin ninyo po sanang busilak ang aming mga puso. Ilayo n’yo po kami sa tukso at bigyan n’yo rin po kami ng kalakasan at katatagan upang manatili sa mabuting landas kahit marami na sa amin ang mga naliligaw, oh, Panginoon. Ituwid n’yo po sana itong mga naliligaw naming kababayan. Nawa’y makita naming lahat ang liwanag tungo sa kabutihan, sa tunay na pagbabago.

Panginoon, salamat po. Dinggin n’yo po sana ang mga hiling ng aming mga puso.

Amen.